Διαθλαστικά προβλήματα

ΜΥΩΠΙΑ:
H μυωπία είναι η πιο συχνή διαθλαστική ανωμαλία των οφθαλμών. Στον φυσιολογικό οφθαλμό, το φως που εισέρχεται εστιάζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή (τον φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού). Στην μυωπία, το φως εστιάζεται σε ένα σημείο πριν φτάσει στον αμφιβληστροειδή. Όσο πιο πολύ απέχει το σημείο αυτό από τον αμφιβληστροειδή, τόσο πιο μεγάλη είναι η μυωπία και τόσο πιο θολά βλέπουμε.

Η μυωπία οφείλεται στο ότι η διαθλαστική ισχύς του οφθαλμού είναι πολύ δυνατή σε σχέση με το μήκος του. Έτσι η μυωπία διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες, την διαθλαστική (όταν το μήκος του οφθαλμού είναικανονικό αλλά η ισχύς του πολύ μεγάλη) και αξονική (όταν η ισχύς του οφθαλμού είναι κανονική αλλά το μήκος του πολύ μεγάλο). Στην πράξη η μυωπία κάποιου ατόμου είναι συνήθως συνδυασμός και των δύο παραπάνω κατηγοριών.

Οι λόγοι εμφάνισης και ανάπτυξης της μυωπίας είναι ποικίλοι. Ενοχοποιούνται και κληρονομικοί παράγοντες που έχουν σχέση με την ανάπτυξη των οφθαλμών και περιβαλλοντικοί, με τη μορφή της υπερβολικής κοντινής εργασίας. Ειδικά σήμερα λοιπόν, που το διάβασμα και η εργασία στον υπολογιστή είναι απαραίτητη καθημερινότητα, η σωστή θέση του σώματος και της κεφαλής και τα συχνά διαλείμματα για την αποφυγή της κοπιωπίας κρίνονται απαραίτητα.

Στις μεγάλες μυωπίες (συνήθως από 8 διοπτρίες και άνω) υπάρχει ο κίνδυνος, λόγω του αυξημένου μήκους του οφθαλμού, να συμβεί αποκόλληση του υαλοειδούς ή του αμφιβληστροειδούς. Γι’αυτό τον λόγο, τα άτομα με μεγάλη μυωπία πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε βυθοσκόπηση, εξέταση δηλαδή του βυθού του οφθαλμού.

Νυχτερινή μυωπία ονομάζεται η μείωση της ευκρίνειας της όρασης που συμβαίνει τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες. Είναι απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο που οφείλεται στον χαμηλό φωτισμό και στην αύξηση της διαμέτρου της κόρης, που οδηγεί σε αυξημένη σφαιρική εκτροπή.

ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ
Η υπερμετρωπία μπορεί να θεωρηθεί ως το οπτικά αντίθετο φαινόμενο της μυωπίας αλλά έχει διαφορετικά συμπτώματα και αντιμετώπιση.

Στον φυσιολογικό οφθαλμό, το φως που εισέρχεται εστιάζεται πάνω στον αμφιβληστροειδή (τον φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού). Στην υπερμετρωπία, το φως εστιάζεται σε ένα σημείο πίσω από τον αμφιβληστροειδή. Όσο πιο πολύ απέχει το σημείο αυτό από τον αμφιβληστροειδή, τόσο πιο μεγάλη είναι η υπερμετρωπία.

Αντίθετα όμως με την μυωπία που πάντα οδηγεί σε θολή όραση, αν η υπερμετρωπία δεν είναι πολύ μεγάλη και ο υπερμέτρωπας είναι νέος με μεγάλο εύρος προσαρμογής, η λειτουργία που κρυσταλλοειδούς φακού αντισταθμίζει ολικά η μερικά την υπερμετρωπία. Θολή όραση στην υπερμετρωπία έχουμε συνεπώς σε νέα άτομα σε μεγάλες υπερμετρωπίες, ενώ σε μέσης ηλικίας ή ηλικιωμένα άτομα έχουμε θολή όραση και με μικρότερους βαθμούς υπερμετρωπίας λόγω μείωσης της λειτουργίας της προσαρμογής. Κοινά όμως συμπτώματα σε όλους τους υπερμέτρωπες είναι η κοπιωπία λόγω της συνεχούς λειτουργίας της προσαρμογής.

Η υπερμετρωπία οφείλεται στο ότι η διαθλαστική ισχύς του οφθαλμού είναι πολύ μικρή σε σχέση με το μήκος του. Έτσι η υπερμετρωπία διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες, την διαθλαστική (όταν το μήκος του οφθαλμού είναι κανονικό αλλά η ισχύς του πολύ μικρή) και αξονική (όταν η ισχύς του οφθαλμού είναι κανονική αλλά το μήκος του πολύ μικρό). Στην πράξη η υπερμετρωπία κάποιου ατόμου είναι συνήθως συνδυασμός και των δύο παραπάνω κατηγοριών.

Μικροί βαθμοί υπερμετρωπίας είναι φυσιολογικοί, ενώ μεγάλη μπορεί να οφείλονται σε ατελή ανάπτυξη των οφθαλμών. Στα παιδιά , η μεγάλη υπερμετρωπία πρέπει να ελέγχεται γιατί μπορεί να οδηγήσει σε συγκλίνοντα στραβισμό Υπερμετρωπία έχουμε ακόμα στις περισσότερες περιπτώσεις αφακίας, όταν αφαιρείται ο κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τεχνητό.

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο αστιγματισμός οφείλεται σε διαφορετική διαθλαστική ισχύ του οφθαλμού στους διάφορους μεσημβρινούς του. Κυρίως οφείλεται σε διαφορετική καμπυλότητα του κερατοειδούς στους διάφορους μεσημβρινούς αλλά συμμετέχει σε ένα ποσοστό και ο κρυσταλλοειδής φακός. Οπτικά, το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φως που μπαίνει στον οφθαλμό να σχηματίζει αντί για μια εστία δύο εστιακές γραμμές. Όσο πιο πολύ απέχουν μεταξύ τους αυτές οι γραμμές, τόσο πιο μεγάλος είναι ο αστιγματισμός.

Ο αστιγματισμός μπορεί να διαιρεθεί στις παρακάτω κατηγορίες:
Απλός μυωπικός αστιγματισμός όταν η μια εστιακή γραμμή βρίσκεται πάνω στον αμφιβληστροειδή και η άλλη μπροστά από αυτόν (μυωπική)
Σύνθετος μυωπικός αστιγματισμός όταν και οι δύο εστιακές γραμμές βρίσκονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή.
Απλός υπερμετρωπικός αστιγματισμός όταν η μια εστιακή γραμμή βρίσκεται πάνω στον αμφιβληστροειδή και η άλλη πίσω από αυτόν (υπερμετρωπική)
Σύνθετος υπερμετρωπικός αστιγματισμός όταν και οι δύο εστιακές γραμμές βρίσκονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή.
Μικτός αστιγματισμός όταν η μια εστιακή γραμμή βρίσκεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή και η άλλη πίσω από αυτόν. Σ’αυτήν την περίπτωση συνεπώς ο οφθαλμός είναι μυωπικός στον ένα μεσημβρινό και υπερμετρωπικός στον άλλο.

Η οπτική οξύτητα στον αστιγματισμό ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του, τον τύπο του και τον άξονά του. Καλή οπτική οξύτητα με την διόρθωση έχουμε σε αστιγματισμό συμμετρικό και σύμφωνα με τον κανόνα, ενώ όσο πιο ασύμμετρος και πλάγιος είναι, τόσο χαμηλότερη είναι η βέλτιστη οπτική οξύτητα με την διόρθωση. Σε ασύμμετρους αστιγματισμούς συνεπώς η βέλτιστη λύση που αποδίδει την μέγιστη οξύτητα είναι οι ημίσκληροι φακοί επαφής, καθώς η στοιβάδα δακρύων μεταξύ του φακού και του κερατοειδή εξουδετερώνει οπτικά την ασύμμετρη πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς.

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ
Η πρεσβυωπία δεν είναι πάθηση, αλλά φαινόμενο που οφείλεται στην φυσιολογική γήρανση των οφθαλμών.

Στα νεότερα άτομα, όταν θέλουν να εστιάσουν σε κάποιο αντικείμενο που βρίσκεται πιο κοντά από τα 6 μέτρα, ενεργοποιείται η προσαρμογή του κρυσταλλοειδούς φακού του ματιού. Κάτω από την επήρεια του ακτινωτού μυός, ο κρυσταλλοειδής φακός αυξάνει την καμπυλότητα του και αποκτά περισσότερη θετική ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο εστιάζει τα κοντινά αντικείμενα πάνω στον αμφιβληστροειδή και τα βλέπουμε καθαρά.

Σταδιακά με την πέρασμα των χρόνων, αυτή η ευκαμψία του κρυσταλλοειδούς φακού χάνεται και έτσι μετά τα 45-50 έτη ο ακτινωτός μυς αδυνατεί να αλλάξει την ισχύ του κρυσταλλοειδούς φακού όσο χρειάζεται για να βλέπει καθαρά τα κοντινά αντικείμενα. Την θετική αυτή ισχύ που λείπει πρέπει να την προσθέσουμε συνεπώς εξωτερικά.

Η συνταγή για κοντά στους πρεσβύωπες είναι συνεπώς πάντα περισσότερο θετική (για εμμέτρωπες και υπερμέτρωπες) ή λιγότερο αρνητική (για μύωπες) από την συνταγή για μακριά.

Ο αστιγματισμός συνήθως μένει αναλλοίωτος στην μακρινή και την κοντινή συνταγή

ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ
Ο κερατόκωνος είναι μια πάθηση η οποία ανήκει σε μια ομάδα παθήσεων που ονομάζονται εκτασίες του κερατοειδούς.

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η λέπτυνση τμήματος ή όλου του κερατοειδή, κάτι που οδηγεί σταδιακά σε μεγάλη καμπύλωση του κερατοειδή και προβολή του προς τα έξω

Ο κερατόκωνος μπορεί να διακριθεί σε κεντρικός αν ο κώνος εντοπίζεται κεντρικά στην τοπογραφία και παράκεντρος αν εντοπίζεται στον κατώτερο κερατοειδή (συνήθως ρινικά ή κροταφικά). Άλλη μια χρήσιμη διάκριση είναι σε τύπου θηλής (αν ο κώνος είναι μικρός σε διαστάσεις) ή σε τύπου κώνου (αν είναι σχετικά μεγάλος σε διαστάσεις) ενώ ανάλογα με τις κερατομετρικές ή τοπογραφικές καμπυλομετρικές ενδείξεις διακρίνεται σε αρχόμενου, μεσαίου ή προχωρημένου σταδίου.

Συγγενείς παθήσεις με τον κερατόκωνο είναι η κερατόσφαιρα (keratoglobus) και η περιφερειακή εκφύλιση pellucid. Στην πρώτη έχουμε ολική λέπτυνση και εκτασία του κερατοειδούς ο οποίος παίρνει ένα σχεδόν ημισφαιρικό σχήμα ενώ η δεύτερη μοιάζει πολύ με τον κερατόκωνο και η διαφορική διάγνωση της είναι απαραίτητη. Σημεία κλειδιά είναι η τοπογραφία τύπου δαγκανών κάβουρα (crab-claw topography pattern) στην περιφερειακή εκφύλιση pellucid και η εικόνα των mires του τοπογράφου που θυμίζει πολύ μεγάλο παρά τον κανόνα κερατοειδικό αστιγματισμό

Οι ημίσκληροι φακοί επαφής είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τον κερατόκωνο γιατί η στοιβάδα δακρύων μεταξύ του φακού και του κερατοειδή εξουδετερώνει οπτικά την ανώμαλη επιφάνεια του κερατοειδή οδηγώντας σε μια πιο ομαλή διάθλαση και σε καλύτερη οπτική οξύτητα, καθώς οι εκτροπές υψηλής τάξης σε μεγάλο ποσοστό αναιρούνται.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ
Σε κάποιες περιπτώσεις κερατοπαθειών η αποκατάσταση του κερατοειδή γίνεται μόνο μεταμοσχεύοντας την περιοχή του κερατοειδή που παρουσιάζει το πρόβλημα. Ο θεράποντας οφθαλμίατρος κρίνει πότε και με ποιον τρόπο θα γίνει η μεταμόσχευση. Όταν αποφασίζεται να ακολουθυθεί αυτή η επέμβαση ο ασθενής πρέπει να ακολουθεί με μέγιστη συνέπεια τις προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές οδηγίες του γιατρού για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Κάποις φορές μετά από την επέμβαση εφαρμόζουμε φακούς επαφής για την περαιτέρω βελτίωση της όρασης. Ο χρόνος που θα εφαρμοστούν, κρίνεται από το θεράποντα οφθαλμίατρο. Για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν πολλά είδη φακών (μαλακών, σκληρών αεροδιαπερατών, υβριδικών) που ενδύκνεινται ανάλογα με το διαθλαστικό σφάλμα που υπολείπεται, την μορφή του κερατοειδή, τις ανάγκες του ασθενή και τις ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας του ιστού που τυχόν υπάρχουν.

 

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Με τον όρο διαθλαστική χειρουργική ενοούμε όποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση που έχει σκοπό να μηδενίσει ή να ελλατώσει στο ελάχιστο οποιαδήποτε διαθλαστική ανωμαλία. Για τον περισσότερο κόσμο σημαίνει η χειρουργική με το excimer laser. Στην πραγματικότητα υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνταο για διαφορετικές περιπτώσεις. Υπάρχει χειρουργική με υπέρηχους που χρησιμοποιείται για την μονόφθαλμη διόρθωση της πρεσβυωπίας. Σε άλλη μορφή χρησιμοποιείται στη χειρουργική του καταράκτη για την αφαίρεση του κρυσταλοειδή φακού. Το laser χρησιμοποιείται στην επιφάνεια ή στα πιο βαθιά στρώματα του κερατοειδή για να διαμορφώσει το σχήμα του, έτσι ώστε αφαιρώντας ιστό να διορθώσει την υπάρχουσα μυωπία, υπερμέτρωπία, αστιγματισμό.

Σε μερικές περιπτώσεις μετά από την διαθλαστική χειρουργική, ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί επιπλέον οπτική διόρθωση για να φθάσει στο μέγιστο της οπτικής οξύτητας. Σε αυτές τις περιπτώσει μπορούν να εφαρμοστούν φακοί επαφής για να βελτιώσουν το οπτικό αποτέλεσμα.

Σε τέτοιες περιπτώσεις η μοναδική συνήθως αναστρέψιμη λύση είναι ειδικοί φακοί επαφής που διορθώνουν οποιαδήποτε αναμαλία έχει προκύψει.